Garanti​

Om Håndværker Garanti
Virksomheder der er medlem af DS Håndværk & Industri er omfattet af Håndværker Garanti, når de arbejder for private forbrugere. Arbejde for erhvervsdrivende, herunder andelsboligforeninger er ikke dækket af garantien.

Håndværker Garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen så udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Håndværker Garanti dækker sager op til kr. 100.000,- DKK inkl. moms


Og selv om den virksomhed, du klager over, for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen.

Arbejdet udføres af en anden virksomhed under ordningen.​

Om Q-kontrol
Q-kontrol ApS er godkendt som kontrolinstans af Sikkerhedsstyrelsen jf. lovbekendtgørelse nr. 988 og 989 af 8. december 2003 med ret til:

  • Godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede vvs-installatører
  • Godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede kloakinstallatører
  • Godkendelse og overvågning af sikkerhedskvalitetsstyringssystemer hos autoriserede el-installatører
  • Godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer hos godkendte kompetente virksomheder på gas, vand og sanitetsområdet
  • At føre tilsyn med konkret udførte installationer i henhold til den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.​